Attractions

Inishowen boasts some of the most beautiful beaches in Ireland. On the outskirts of Buncrana lays the gorgeous Lisfannon Beach which is just a short drive from The Frontier hotel.
 
We are just 5 minutes from Derry, where you can enjoy shopping in the busy city centre taking in The Foyleside Shopping Centre and The Richmond Centre or a stroll over the Peace Bridge – The cities New Footbridge, spanning the River Foyle.
 
 
Other Things To Do & See:
  • Grianan Fort (5mins)
  • Glenveagh National Park (35mins) www.glenveaghnationalpark.ie 
  • Doagh Village –Take a step back in time (35mins) www.doaghfaminevillage.com
  • Glenevin Waterfall, Clonmany ( 30mins)
  • Tullagh Bay Equestrian Centre. www.facebook.com/tullaghbayequestrian
  • Cinebowl (5mins) – The foremost cinema,bowling and entertainment complex in the North West of Ireland. Comprising of a 7 screen cinema, 16 cosmic ten pin bowling lanes, Children’s adventure park, 6 American pool tables, Fully licensed restaurant and Amusements Arena.
  • Donegal Motor Rally - Takes place in Letterkenny every summer.

Liên Hệ

Địa chỉ

Frontier Hotel
Bonemaine,
Bridgend,
Co Donegal
Ireland
F93 XH29

Điện Thoại

+353 74 93 68667

Email

thefrontierhotel@hotmail.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 74 93 68667

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách